เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ก้าวที่สี่


   มาพร้อมวันเปิด Q. 2 ของนักเรียน เป็นเช้าที่สดใสทั้งนักเรียนและผู้ปกครองที่มาโรงเรียนแต่เช้า เพราะกิจกรรมหน้าเสาธงจะเริ่มต้น เมื่อถึงเวลา แปดนาฬิกาตรง(โดยไม่มีเสียงระฆังหรือสัญญาณเตือน)  ลืมบอกไปว่าผู้ปกครองจะต้องมาส่งนักเรียนทุกวัน โดยมีสมุดลงชื่อเตรียมไว้ หลังจากนั้นเวลาประมาณ 8.20 น.จะแยกย้ายเข้าห้องเรียน วันนี้ร่วมสังเกตกิจกรรมจิตศึกษาของชั้น ป.1 จุดที่น่าสนใจของครูต๋อยคือการใช้สื่อใกล้ตัวนักเรียน นำไปสู่เป้าหมายหลักที่ตั้งไว้ คือความนอบน้อม การเห็นคุณค่าและการมีจิตที่ใหญ่โดยใช้คำถามง่ายๆ เหมาะกับวัยของนักเรียน
    และได้รับฟังการเติมเต็มจาก คณะที่ไปสังเกตชั้น ป.4 เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจของครูภรโดยใช้สื่อเป็นเมล็ดถั่วแดงและดอกรักในการนำมาให้นักเรียน "แปลงร่าง แล้ว สร้างเรื่อง" ซึ่งมีคำถามนำเพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย คือ การรับฟังซึ่งกันและกัน มีความรู้ตัว รู้ความเหมือนความต่าง และเชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัว(ประสบการณ์จริง)มาสู่ตัวเอง ทั้งนี้เป็นการดึงความสนใจผู้เรียนหลังจากปิดเรียนไปหลายวัน

      ตอนบ่ายนั่งดูครู ป.4 และ ครู ป.2 จัดกิจกรรม body scan รู้สึกเคลิ้มตามไปด้วยเพราะนอกจากจะได้ฟังนิทานสนุกๆ แล้ว ยังมีเสียงดนตรีบรรเลงแว่วๆ มาด้วย รู้สึกประหลาดใจที่นักเรียนสามารถฟังครูเล่าเรื่องด้วยน้ำเสียงที่ "เบา"มากๆ  ชนิดที่คนที่มาสังเกตต้องเงี่ยหูฟัง


     หลังจากนั้นจึงเริ่ม กิจกรรม PBL  ซึ่งจะเล่าให้ฟังตอนต่อไป
     ท้ายนี้มีข้อคิดดีๆ มาฝากครับ
     http://www.youtube.com/watch?v=MiIZkPIGNQ4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น