เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ก้าวที่สิบห้า : ศึกษามาครึ่งทางฝัน

ก้าวที่สิบห้า

            จิตศึกษา นักเรียนชั้น ป.2 ก่อนศึกษาวรรณกรรมต่างประเทศ เรื่อง "ชีวิตมหัศจรรย์ของ ออกัสต์ "
    
  
ครูเอ๋เพิ่มเติมวิธีการพัฒนา กระบวนการคิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น