เป้าหมายหลัก

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ก้าวที่สิบหก : ช่วยกันสร้างโลกให้น่าอยู่

ก้าวที่สิบหก


   
    ชีวิตที่สัมผัสอยู่กับธรรมชาติ ช่างเป็นสุขเสียนี่กระไร
    มองไปกลางทุ่งนา  เห็นต้นกล้าที่เขียวชอุ่ม ก็ชุ่มชื่นหัวใจ
    มีมวลหมู่มิตร ชิดเคียงใกล้ ประสานใจร่วมกัน
ความผูกพัน ยิ่งลึกซึ้ง เกินบรรยาย

 


 

    

    วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ก้าวที่สิบห้า : ศึกษามาครึ่งทางฝัน

ก้าวที่สิบห้า

            จิตศึกษา นักเรียนชั้น ป.2 ก่อนศึกษาวรรณกรรมต่างประเทศ เรื่อง "ชีวิตมหัศจรรย์ของ ออกัสต์ "
    
  
ครูเอ๋เพิ่มเติมวิธีการพัฒนา กระบวนการคิด

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ก้าวที่สิบสี่ : สีสันแห่งลำปลายมาศ

ก้าวที่สิบสี่


     เช้านี้   อากาศดีเป็นพิเศษ  ทีมงานกระจายไปตามห้องต่าง ๆตามปกติ
    ครูอั๋น ไปสังเกตกิจกรรมโยคะของชั้น ป.6 
                                           


                                                                                                                                    ส่วนครูเอ๋กับครูแต๋  สังเกตกิจกรรมของชั้น ป.4 ซึ่งศึกษาวรรณกรรมต่างประเทศ  วันนี้ศึกษาเรื่อง " A Kiss For Little Bear "  เป็นการเชื่อมโยงภาษาอังกฤษสู่ภาษาไทย เน้นทักษะการอ่าน การเขียน และเติมเต็มด้วยการวาดภาพและเขียนเรื่องประกอบ  ดูแล้วไม่เบื่อเลย
  
 

            และการถอดบทเรียนของคณะครู


             ส่งท้ายด้วยภาพของชั้น ป.2 เมื่อวานนี้


วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ก้าวที่สิบสาม : ความตั้งใจยังไม่สิ้นสุด

ก้าวที่สิบสาม

   

     เช้าอันสดใส สัมผัสถึงอุ่นไอแห่งความรัก ความเอื้ออาทร  ทีมงานแต่ละคนรับผิดชอบงานของแต่ละคนตามหน้าที่ คล้ายกับ มดงานที่ไม่ต้องมีการสั่งการ ชีวิตดำเนินไปอย่างอิสระ ไม่เบียดบังเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน  เห็นแล้ว  สงบ สุข อย่างบอกไม่ถูก
  
    เช้านี้ทีมงานได้ศึกษา Lesson study ของชั้น ป.4  ชั้น ป.2 และ พี่ ป.5
   กิจกรรมจิตศึกษาของชั้น ป.4 วันนี้แปลกตาไปตรงที่ ตรงกลางที่นั่งรูปวงกลม มีพานวางไว้ใบหนึ่ง  หลังจากนั้น นักเรียนแต่ละคนนำดอกไม้ที่เตรียมไว้มาไหว้อธิษฐานแล้ววางบนพานจนครบทุกคน รวมทั้งครูนิ่มและครูแต หลังจากนั้น ก็เป็นการตั้งคำถามจากครูนิ่มเพื่อให้นักเรียนคิดคำตอบเตรียมไว้จนครบทุกคน ด้วยคำถามว่า "อธิษฐานให้ใคร? เพราะเหตุใด?
   

    ต่อมาเป็นคิวของครูแตทักทายนักเรียนด้วยภาษาอังกฤษ ด้วยการนับ"วัน ทู ทรี....." หลังจากนั้นเป็นการเขียนคำศัพท์ตามคำบอก จำนวน 10 คำ โดยนักเรียนทุกคนหามุมของตัวเองเพื่อเขียนคำศัพท์ตามที่ครูบอก จะมีตัวแทนนักเรียนเขียนคำศัพท์บนกระดาน แล้วคัดเลือกคำศัพท์ 1 คำมาวาดภาพเป็นเรื่องราว 

ส่วนทีมครูเอ๋ไปสังเกตการจัดกิจกรรมของชั้น ป.5

    ครูเอ๋ มี VTR ดีดีให้ชม https://www.facebook.com/photo.php?v=10152657564007859&set=o.257021211115119&type=2&theater

    ครูอั๋นไปสังเกตชั้น ป.2 ต่อ


          นักเรียนกำลังเรียนเรื่อง "ถั่ว" เนื้อหา สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่ยังไม่รู้ ครูถามแล้วให้นักเรียนเขียนคำตอบบนกระดาน ถ้าใครอ่านได้ครูก็จะแจกกระดาษให้ 1 แผ่น เพื่อเขียนประโยคที่ีตัวเองอ่านได้ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
         หลังจากนั้นเป็นการเรียนรู้จากวรรณกรรม เรื่องพระราชากับดาวสีเขียว  มีวิธีการอ่าน คืออ่านพร้อมกันทีละหน้า จบ 1 หน้า ก็จะมีการสนทนาซักถาม สลับกันไปจนจบเรื่อง  ครูมีคำถามสำหรับนักเรียนว่า "ถ้านักเรียนเป็นพระราชาจะทำอย่างไร? เพราะเหตุใด? "ถ้าตัดแล้วจะเอาไปทำอะไร? นักเรียนก็จะคิดหาคำตอบ
         สุดท้ายครูตั้งคำถามอีกว่า "เราจะช่วยพระราชาได้อย่างไร? โดยให้เขียนตอบเป็นภาพการ์ตูน 4 ช่อง ตามความคิดของนักเรียน

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ก้าวที่สิบสอง : วันแม่สร้างสรรค์

ก้าวที่สิบสอง

      


          เป็นวันหยุดที่มีคุณค่าเพราะทุกคนต่างได้มาศึกษาวรรณกรรม โดยวิทยากรพิเศษ ครูใหญ่วิเชียร  ไชยบัง ผู้ซึ่งเป็นต้นแบบของ การเข้าใจ เห็นคุณค่าและมีจิตใหญ่ ต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคน  และการที่จะตกผลึกความคิด ดังกล่าวได้ ต้องมีพื้นฐานคือ "การอ่าน"

       อ่านอย่างไร ให้เกิดการพัฒนาการของสมอง ?  เป็นสิ่งซึ่งต้องเรียนรู้ร่วมกัน

 


http://www.youtube.com/watch?v=PNr4Bte-qPIวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ก้าวที่สิบเอ็ด : พิธี/วิถี

ข้อคิดวันนี้

พิธี :  เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสำเร็จที่ยั่งยืนร่วมกันวิถี :   เป็นสิ่งที่ทุกคนร่วมกันทำสู่ความสำเร็จ


       วันนี้ศึกษานอกสถานที่ มีภาพสวย ๆ มาฝาก