เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ก้าวที่สิบสอง : วันแม่สร้างสรรค์

ก้าวที่สิบสอง

      


          เป็นวันหยุดที่มีคุณค่าเพราะทุกคนต่างได้มาศึกษาวรรณกรรม โดยวิทยากรพิเศษ ครูใหญ่วิเชียร  ไชยบัง ผู้ซึ่งเป็นต้นแบบของ การเข้าใจ เห็นคุณค่าและมีจิตใหญ่ ต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคน  และการที่จะตกผลึกความคิด ดังกล่าวได้ ต้องมีพื้นฐานคือ "การอ่าน"

       อ่านอย่างไร ให้เกิดการพัฒนาการของสมอง ?  เป็นสิ่งซึ่งต้องเรียนรู้ร่วมกัน

 


http://www.youtube.com/watch?v=PNr4Bte-qPI



2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ12 สิงหาคม 2557 21:42

    อยากเข้าร่วมกิจกรรมบ้างครับน่าสนุกครับ

    ตอบลบ