เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ก้าวที่สิบสาม : ความตั้งใจยังไม่สิ้นสุด

ก้าวที่สิบสาม

   

     เช้าอันสดใส สัมผัสถึงอุ่นไอแห่งความรัก ความเอื้ออาทร  ทีมงานแต่ละคนรับผิดชอบงานของแต่ละคนตามหน้าที่ คล้ายกับ มดงานที่ไม่ต้องมีการสั่งการ ชีวิตดำเนินไปอย่างอิสระ ไม่เบียดบังเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน  เห็นแล้ว  สงบ สุข อย่างบอกไม่ถูก
  
    เช้านี้ทีมงานได้ศึกษา Lesson study ของชั้น ป.4  ชั้น ป.2 และ พี่ ป.5
   กิจกรรมจิตศึกษาของชั้น ป.4 วันนี้แปลกตาไปตรงที่ ตรงกลางที่นั่งรูปวงกลม มีพานวางไว้ใบหนึ่ง  หลังจากนั้น นักเรียนแต่ละคนนำดอกไม้ที่เตรียมไว้มาไหว้อธิษฐานแล้ววางบนพานจนครบทุกคน รวมทั้งครูนิ่มและครูแต หลังจากนั้น ก็เป็นการตั้งคำถามจากครูนิ่มเพื่อให้นักเรียนคิดคำตอบเตรียมไว้จนครบทุกคน ด้วยคำถามว่า "อธิษฐานให้ใคร? เพราะเหตุใด?
   

    ต่อมาเป็นคิวของครูแตทักทายนักเรียนด้วยภาษาอังกฤษ ด้วยการนับ"วัน ทู ทรี....." หลังจากนั้นเป็นการเขียนคำศัพท์ตามคำบอก จำนวน 10 คำ โดยนักเรียนทุกคนหามุมของตัวเองเพื่อเขียนคำศัพท์ตามที่ครูบอก จะมีตัวแทนนักเรียนเขียนคำศัพท์บนกระดาน แล้วคัดเลือกคำศัพท์ 1 คำมาวาดภาพเป็นเรื่องราว 

ส่วนทีมครูเอ๋ไปสังเกตการจัดกิจกรรมของชั้น ป.5

    ครูเอ๋ มี VTR ดีดีให้ชม https://www.facebook.com/photo.php?v=10152657564007859&set=o.257021211115119&type=2&theater

    ครูอั๋นไปสังเกตชั้น ป.2 ต่อ


          นักเรียนกำลังเรียนเรื่อง "ถั่ว" เนื้อหา สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่ยังไม่รู้ ครูถามแล้วให้นักเรียนเขียนคำตอบบนกระดาน ถ้าใครอ่านได้ครูก็จะแจกกระดาษให้ 1 แผ่น เพื่อเขียนประโยคที่ีตัวเองอ่านได้ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
         หลังจากนั้นเป็นการเรียนรู้จากวรรณกรรม เรื่องพระราชากับดาวสีเขียว  มีวิธีการอ่าน คืออ่านพร้อมกันทีละหน้า จบ 1 หน้า ก็จะมีการสนทนาซักถาม สลับกันไปจนจบเรื่อง  ครูมีคำถามสำหรับนักเรียนว่า "ถ้านักเรียนเป็นพระราชาจะทำอย่างไร? เพราะเหตุใด? "ถ้าตัดแล้วจะเอาไปทำอะไร? นักเรียนก็จะคิดหาคำตอบ
         สุดท้ายครูตั้งคำถามอีกว่า "เราจะช่วยพระราชาได้อย่างไร? โดยให้เขียนตอบเป็นภาพการ์ตูน 4 ช่อง ตามความคิดของนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น