เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ก้าวที่ห้า : จิตศึกษาก่อนเรียนรู้

  

  เช้าวันอังคารมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ปกครองที่เพิ่งย้ายเด็กมาเข้าเรียนในระดับชั้น อนุบาล 1 กับ ป.4 ด้วยสีหน้าที่มีความกังวลแต่มีแววตาที่เด็ดเดี่ยว จึงได้ให้กำลังใจและความมั่นใจในสิ่งที่เด็กจะได้รับจากโรงเรียนแห่งนี้ตามความเชื่อมั่นในตัวเราเอง และได้เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบทของโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ซึ่งในตอนท้ายของการสนทนาได้เห็นรอยยิ้มและแววตาก็เกิดความปีติว่าเรามีกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งแล้ว
   
หลังจากนั้นได้สังเกตการเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้น ป.2 โดยครูต๋อยเริ่มจากสิ่งที่อยู่ในตัว (หัว ไหล่ เข่าและเท้า) แล้วสมมุติว่ามีคุณป้าคนหนึ่งฝากของมาให้นักเรียน  (เป็น กล่องที่มีแผ่นเฟรม ไหมพรมและเข็ม)โดยไม่ลืมคำเรียก"พี่"ต่อสิ่งของเหล่านั้น เพื่อสร้างให้เกิดการเห็นคุณค่า มีการใช้คำถามและเสริมแรงนักเรียนเป็นระยะๆ  ซึ่งครูอั๋นได้กรุณาส่งคลิปบรรยากาศของช่วงนี้ไว้เชิญชมครับ  https://www.facebook.com/photo.php?v=879281148752006&set=o.257021211115119&type=2&theater


           ครูเอ๋กับครูแต๋ ซึ่งได้ไปสังเกตชั้น ป.5 ได้ช่วยเติมเต็มกิจกรรมจิตศึกษา ในการใช้น้ำเสียงของครูภร ที่ใช้เสียงที่ทุ้มต่ำ เป็นการสร้างภาวะคลื่นสมองต่ำให้เกิดขึ้นในตัวเด็กเพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้และการใช้คำพูดเชิงบวก ชื่นชมเด็ก เป็นสิ่งที่ครูทุกคนควรนำไปปฏิบัติต่อนักเรียนในความรับผิดชอบของตนเอง    หลังจากนั้นครูภรและครูต๋อยได้มานำสรุป AAR และมอบใบงาน เป็น Sribt Body Scan มีขั้นตอนสำคัญคือ ขั้นแรกผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกาย กำหนดลมหายใจ เข้า-ออก ขั้นตอนต่อไปเป็นขึั้นตอนสำคัญ คือการใส่ข้อมูลลงไปในตัวเด็ก ต้องการปลูกฝังสิ่งใดในตัวเด็กก็ใช้ขั้นตอนนี้ ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการดึงความรู้สึก รู้ตัวให้กลับมาพร้อมกับเติมข้อมูลในด้านบวก เช่นการนับหนึ่ง...ถึงสิบ(ข้อ 1 บอกกับตนเองว่า เราจะ....../ ข้อ 10  เราจะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่น)    แล้วต่อด้วยกิจกรรม Brain Gym เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสดชื่น พร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไป ข้อสังเกตขณะทำ Body Scan จะไม่ใช้คำว่า "นะครับ" /"นะคะ" แต่จะใช้คำว่า "เรา" และมีจังหวะการพูดที่สม่ำเสมอไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น