เป้าหมายหลัก

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ก้าวที่เจ็ด : ส่งท้ายจิตศึกษา      วันนี้ต้องนำกิจกรรมสำคัญของเมื่อวานนี้คือกิจกรรมจิตศึกษาของชั้น ป.3 ซึ่งมีคลิปที่ครูอั๋นได้บันทึกไว้ ดังนี้https://www.facebook.com/photo.php?v=880540295292758&set=vb.100000103874042&type=2&theater
   
       สำหรับวันนี้ได้เริ่มไปสร้างความคุ้นเคยกับพี่ๆ ระดับมัธยมฯ ดูกิจกรรมจิตศึกษาชั้น ม.1 โดยครูต๋อยใช้สื่อเป็นดอกไม้ทั้งสดและแห้งและก้อนหิน ซึ่งหาได้บริเวณอาคารเรียน(บ้านมัธยม) เพื่อให้นักเรียนนำมาตกแต่งเป็นภาพแล้วสร้างเรื่อง นำมาสู่วงสนทนา  ซึ่งคั่นกิจกรรมดังกล่าวด้วย Story สั้นๆ เรื่อง ลาผู้อาภัพ   ดังนี้https://www.facebook.com/166022463457404/photos/a.193259780733672.50613.166022463457404/694899470569698/?type=1&theater       หลังจากนั้น ไปสังเกตจิตศึกษาชั้น อนุบาล 1 โดยครูภร  สื่อที่ใช้เป็นดอกมะลิสดหอมกรุ่น มีบรรยากาศที่สร้างความประทับใจมาก โดยเฉพาะการโอบกอดในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อส่งต่อความรู้สึกดีๆต่อกัน


    ในช่วงบ่ายสังเกตกิจกรรม PBL ของชั้น ม.2  ในเนื้อหา "1000 ล้านชีวิตรอบตัวเรา" มีกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต โดยได้ปฏิบัติกิจกรรมงานเกษตร งานฝีมือ ตามความสนใจ


        และหลังจากนั้นได้สังเกตกิจกรรมพิธีการส่งชา ซึ่งคาดว่าเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกมารยาทในการรับประทานอาหาร เพราะพิธีเป็นไปด้วยความสงบเงียบ มีการเล่าเรื่องสั้นๆ จากตัวแทนนักเรียนเพื่อให้ข้อคิดระหว่างดื่มชา


1 ความคิดเห็น: